Aatrasta myllyyn

Kotimuseo jakaantuu pihapiirissä kolmeen alueeseen, joista ensimmäinen, Aatrasta myllyyn-museokierros opastaa maanviljelyksen vuoden kierron menneinä aikoina, alkaen kyntötöistä, lannoituksesta, äestyksestä, kylvötöistä, kivenraivauksesta, ojituksesta, jatkuen heinätöiden kautta elonkorjuuseen, puintiin, viljan kuivatukseen ja päätyen viljan jauhatukseen.

Tupakahvio