Alhon maatalouskotimuseossa, Mäntyharjun Miekankoskella, on esillä harvinaisen laaja yksityinen  kokoelma maatalon työvälineitä ja esineistöä 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Esineistö on pääosin ollut käytössä omalla tilalla tai liittynyt muuten tilan toimintaan, vain joidenkin käytöstä eteenpäin siirrettyjen maatalouskoneiden tilalle on hankittu myöhemmin vastaavia koneita. Lisäksi on hankittu vanhoja traktoreita 1950-luvulta. Esineistö on edeltävien sukupolvien käyttämää ja säilyttämää, esineet on kunnostettu ja löytyvät mahdollisimman pitkälti alkuperäisiltä käyttöpaikoiltaan. Nykyinen isäntäväki on harrastuksenaan, noin viidentoista vuoden ajan kunnostanut ja entisöinyt vanhoja esineitä ja työvälineitä. Esineiden tallentamisella on haluttu kunnioittaa entisaikojen maataloissa tehtyä työtä ja siinä tarvittavia, usein itse tehtyjä, sangen käytännöllisiä ja kauniita työvälineitä.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!